Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Rodzicu, w  celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa klientów biur podróży, na mocy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2361 oraz z 2018r. poz. 650) każdy klient legalnie działającego biura podróży jest objęty ochroną Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

W przypadku imprez organizowanych na terytorium Polski oraz krajów ościennych ochrona TFG jest bezskładkowa, natomiast w  przypadku innych krajów organizator zobowiązany jest do odprowadzenia stosownej składki na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

społeczność

certyfikaty