Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Rodzicu, w celu zwiększenia bezpieczeństwa klientów biur podróży, na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1334) został utworzony Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla klienta.

Każdy organizator turystyki zobowiązany jest do przekazania od każdego klienta objętego umową o imprezę turystyczną składki na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Opłatom w ramach Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego podlegają wszystkie imprezy na terytorium państw europejskich i pozaeuropejskich wyłączając Polskę i państwa bezpośrednio z Polską graniczące.

społeczność

certyfikaty