Przed zakupem

Bezpieczeństwo organizacji imprez

Wszystkie imprezy, które organizuje i zamieszcza w swojej ofercie Szarpie Travel są przygotowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kolonie i obozy młodzieżowe zawsze są zgłaszane we właściwych kuratoriach oświaty i pozostają pod ich nadzorem. Dobieramy kadrę z największą starannością. Zatrudniamy wyłącznie profesjonalnych opiekunów, którzy mają doświadczenie w pracy z dziećmi, posiadają doświadczenie pedagogiczne, są w stanie sprostać wyśrubowanym wymaganiom i realizować założenia programowe naszego biura. Najczęściej są to nauczyciele, instruktorzy sportowi, harcerscy, a także kierownicy i wychowawcy kolonijni, którzy zapewniają uczestnikom troskliwą opiekę.

 

Dokumenty

Warunkiem uczestniczenie dziecka w imprezie jest dostarczenie wypełnionej karty kolonijnej (pobierz pdf) oraz wpisanie do niej poprawnych danych oraz wszystkich uwag dodatkowych (w szczególności dotyczących zdrowia). Pozwala to zapewnić dzieciom bezpieczne wakacje, co jest dla nas kwestią kluczową.

 

Wyposażenie

Każdy uczestnik imprezy powinien zabrać ze sobą:

• paszport (ważny co najmniej 6 miesięcy) lub dowód osobisty - w przypadku wyjazdu zagranicznego,

• aktualną legitymację szkolną (imprezy krajowe).

Ze względu na to, że programy naszych imprez są bardzo różnorodne i realizowane zawsze z jak największą intensywnością, dzieci powinny mieć także w swoim wyposażeniu:

• strój kąpielowy + klapki, nakrycie głowy, krem ochronny,

• strój sportowy + obuwie,

• podręczny plecak, wygodne obuwie na grubej podeszwie (przydatne na piesze wędrówki)

• kieszonkowe na własne wydatki oraz na wydatki programowe, jeżeli są one umieszczone w ofercie.

 

Dodatkowo w opisie każdej oferty wymieniamy szczegóły wyposażenia dopasowane do programu pobytowego.

 

Podróż

Zapewniamy dzieciom bezpieczny transport z wielu miast polskich (m.in. Warszawa, Gdańsk, Poznań, Katowice, Wrocław i innych) do miejsca, w którym organizujemy obozy i kolonie młodzieżowe 2019. Podróż odbywa się pod opieką wychowawcy lub konwojenta. Autokary, którymi przewozimy dzieci na wakacje, mają odpowiedni standard oraz aktualne badania techniczne. W przypadku transportu PKP gwarantujemy rezerwację miejsc w przedziałach, o ile tylko PKP dopuszcza taką możliwość na danej trasie.

Często realizujemy przejazdy antenowe. Nad ich koordynacją i bezpieczeństwem uczestników podczas przesiadek czuwa konwojent lub wychowawca. Informację o szczegółach wyjazdu zawsze 4 dni wcześniej wysyłamy na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Miejsce wsiadania należy określić w momencie podpisywania umowy. Na zbiórkę należy przybyć minimum 15 minut przed godziną planowanego odjazdu.

 

Zakwaterowanie

Obiekty, z których korzystamy przy organizacji imprez, spełniają wszystkie wymogi sanitarno-epidemiologiczne oraz mają aktualne zezwolenia Straży Pożarnej. Infrastruktura jest przystosowana do realizacji programu obozów młodzieżowych i kolonii. Umożliwia zabawę oraz bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży.

 

Pieniądze i rzeczy wartościowe

Bardzo prosimy o przekazanie po przyjeździe na miejsce wypoczynku pieniędzy i rzeczy wartościowych (aparatów telefonicznych i fotograficznych, nośników muzycznych i gier elektronicznych) wychowawcom. Rzeczy te umieszczone zostaną w depozytach. Uczestnicy będą mieli do nich w miarę możliwości nieskrępowany dostęp. W przypadku wyjazdów zagranicznych prosimy o zakup w Polsce waluty kraju docelowego. Jeżeli nie będzie to możliwe, postaramy się zapewnić dzieciom dostęp do pobliskiego kantoru na miejscu. Bliższe informacje na temat walut i zalecanych kwot kieszonkowego zawsze podajemy w szczegółach ofert.

 

Regulamin Kolonii i Obozów 2019

Wszystkie kolonie i obozy organizowane przez Szarpie Travel mają swój regulamin. Jest on odczytywany na początku pobytu. Uczestnicy podpisują oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią oraz zobowiązują do przestrzegania zawartych w nim zasad. Rażące naruszenie regulaminu (np. spożywanie alkoholu, samowolne oddalanie się z miejsca zakwaterowania, sprowadzanie niebezpieczeństwa na uczestników kolonii, inne naruszenie prawa) może skutkować wydaleniem z imprezy na koszt rodziców.

 

Program, wycieczki fakultatywne

Program kolonii i obozów jest urozmaicony i dostosowany do wieku uczestników. Jest on zawsze starannie realizowany. Dodatkową atrakcją są wycieczki fakultatywne, które odbywają się dla min. 20 osób i są dodatkowo płatne. Szczegóły dot. płatności (wycieczki fakultatywne, ewentualne wstępy itp.) zawarte są zawsze przy każdej ofercie Szarpie Travel.

 

Wyżywienie

Uczestnikom kolonii i obozów zapewniamy trzy posiłki dziennie oraz drugie śniadanie lub podwieczorek. Pierwszy posiłek w dniu przyjazdu, ostatni w dniu wyjazdu (stosowny do pory dnia). Podczas wycieczek fakultatywnych oraz na drogę powrotną gwarantujemy suchy prowiant. Na naszych obozach najczęściej serwowane są dania przystosowane do ogólnych upodobań kulinarnych dzieci i młodzieży. Wyżywienie podczas przejazdów na imprezy zagraniczne jest szczegółowo opisane w ofercie. Prosimy, aby zwrócić na to szczególną uwagę, przygotowując dziecko do wyjazdu na wakacje. W krajach docelowych korzystamy z lokalnych kuchni.

 

Ubezpieczenie

Wszyscy uczestnicy, którzy jadą na kolonie i obozy młodzieżowe 2019 z Szarpie Travel, są ubezpieczeni przez Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. SIGNAL IDUNA Polska Obozy krajowe: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na kwotę 5000 zł. (pobierz pdf) Obozy zagraniczne: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na kwotę 10000 zł oraz kosztów leczenia (KL) na kwotę 200000 zł. (pobierz pdf)

 

Ogólne warunki uczestnictwa

Wszystkie imprezy turystyczne Szarpie Travel są zgodne z Ustawą o Usługach turystycznych i opierają się na ogólnych warunkach uczestnictwa, z którymi należy się zapoznać przed podpisaniem umowy. ogólne warunki uczestnictwa (pobierz pdf)

 

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Biuro Podróży Szarpie Travel


społeczność

certyfikaty