Przed zakupem

Bezpieczeństwo organizacji imprez

Wszystkie imprezy, które organizuje i zamieszcza w swojej ofercie Szarpie Travel są zawsze przygotowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi, pożarowymi, sanitarnymi i innymi. W dwóch ostatnich sezonach kolonijnych dodatkowo obowiązywały wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, które pozwoliły nam na bezpieczną organizację zaplanowanych turnusów w naszym ośrodku Kulka na Mazurach. Kolonie 2022 również odbędą się zgodnie z najbardziej aktualnymi wytycznymi sanitarnymi.

Kolonie i obozy młodzieżowe są terminowo zgłaszane we właściwych kuratoriach oświaty i pozostają pod ich nadzorem. Dobieramy kadrę z największą starannością. Zatrudniamy wyłącznie profesjonalnych opiekunów, którzy mają doświadczenie w pracy z dziećmi i doświadczenie pedagogiczne, są w stanie sprostać wyśrubowanym wymaganiom i realizować założenia programowe naszego biura. Najczęściej są to nauczyciele, instruktorzy sportowi, instruktorzy harcerscy, a także kierownicy i wychowawcy kolonijni, którzy zapewniają uczestnikom troskliwą opiekę.

 

Dokumenty

Warunkiem uczestnictwa dziecka w imprezie jest dostarczenie wypełnionej karty kwalifikacyjnej (pobierz pdf) oraz wpisanie do niej poprawnych danych i wszystkich uwag dodatkowych (w szczególności dotyczących zdrowia). Pozwala to zapewnić dzieciom bezpieczne wakacje, co jest dla nas kwestią kluczową.

 

Wyposażenie

Ze względu na to, że programy naszych imprez są bardzo różnorodne i realizowane zawsze z jak największą intensywnością, w bagażu uczestnika powinny się znaleźć m.in.:
• strój kąpielowy,
• nakrycie głowy,
• krem przeciwsłoneczny z filtrem,
• obuwie i strój sportowy,
• kurtka przeciwdeszczowa,
• przybory toaletowe (ręcznik, mydło, pasta i szczoteczka do zębów itp.),
• ważna legitymacja szkolna (w przypadku wykupienia dojazdu antenowego zakładającego podróż pociągiem).

W przypadku noclegu pod namiotami, należy zabrać śpiwór i ewentualnie małą poduszkę (jaśka).
Na drogę dojazdową, zwłaszcza dalszą, należy wyposażyć dziecko w suchy prowiant oraz wodę.

Podróż

Realizujemy bezpieczny dzieci transport z wielu miast Polski (m.in. Warszawa, Gdańsk, Poznań, Katowice, Wrocław i in.) do miejsca, w którym organizujemy kolonie i obozy młodzieżowe. Podróż odbywa się pod opieką wychowawcy lub konwojenta. Autokary, którymi przewozimy dzieci na wakacje, mają odpowiedni standard oraz aktualne badania techniczne. W przypadku transportu kolejowego gwarantujemy rezerwację miejsc w przedziałach, o ile tylko jest taka możliwość na danej trasie.

W wielu przypadkach realizujemy przejazdy antenowe. Nad ich koordynacją i bezpieczeństwem uczestników podczas przesiadek czuwa konwojent lub wychowawca. Informacje o szczegółach wyjazdu (tzw. agendę wyjazdową) wysyłamy zawsze 4 dni wcześniej na adres e-mail podany przy rezerwacji. Miejsce wsiadania należy określić w momencie podpisywania umowy. Na zbiórkę należy przybyć minimum 15 minut przed planowanym odjazdem.

Sposób przewozu uczestników jest zawsze zgodny z aktualnymi wytycznymi MZ, GIS i MEN.

 

Zakwaterowanie

Nasz ośrodek Kulka na Mazurach, w którym realizujemy kolonie i obozy oraz Zielone Szkoły, spełnia wszystkie wymogi sanitarno-epidemiologiczne oraz ma aktualne zezwolenie Państwowej Straży Pożarnej. Infrastruktura jest przystosowana do realizacji programu obozów młodzieżowych i kolonii. Umożliwia zabawę oraz bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży. Kwaterując uczestników uwzględniamy zawsze aktualne wytyczne sanitarne, mówiące m.in. o maksymalnej liczbie osób w pokoju.

 

Pieniądze i rzeczy wartościowe

Sugerujemy przekazanie po przyjeździe na miejsce wypoczynku pieniędzy i rzeczy wartościowych (aparatów telefonicznych i fotograficznych, nośników muzycznych i gier elektronicznych) wychowawcy. Rzeczy te umieszczone zostaną w bezpiecznych depozytach. Uczestnicy będą mieli do nich w miarę możliwości nieskrępowany dostęp.

 

Regulamin kolonii i obozów

Wszystkie kolonie i obozy młodzieżowe organizowane przez Szarpie Travel mają swój regulamin. Jest on odczytywany na początku pobytu. Uczestnicy podpisują oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią oraz zobowiązują do przestrzegania zawartych w nim zasad. Rażące naruszenie regulaminu (np. spożywanie alkoholu, samowolne oddalanie się z miejsca zakwaterowania, sprowadzanie niebezpieczeństwa na uczestników kolonii, inne naruszenie przepisów) może skutkować wydaleniem z imprezy na koszt rodziców.

 

Program, wycieczki fakultatywne

Program, jaki oferują nasze kolonie i obozy młodzieżowe, jest urozmaicony oraz dostosowany do wieku uczestników. Jest on zawsze starannie i w pełni realizowany. Dodatkową atrakcją mogą być wycieczki fakultatywne, które odbywają się dla min. 20 osób i są dodatkowo płatne. Szczegóły dotyczące dostępności i płatności (wycieczki fakultatywne, ewentualne wstępy itp.) zawarte są zawsze przy każdej ofercie Szarpie Travel. Sposób i możliwość realizacji dodatkowych atrakcji są zawsze zgodne z aktualnymi wytycznymi sanitarnymi MZ, GIS i MEN.

 

Wyżywienie

Nasze kolonie i obozy zapewniają uczestnikom trzy posiłki dziennie oraz drugie śniadanie lub podwieczorek. Pierwszy posiłek to obiad w dniu przyjazdu, ostatni do śniadanie w dniu wyjazdu. Podczas wycieczek oraz na drogę powrotną gwarantujemy suchy prowiant.
Na naszych obozach najczęściej serwowane są dania przystosowane do ogólnych upodobań kulinarnych dzieci i młodzieży.
Organizacja posiłków podczas kolonii i obozów jest zawsze zgodna z aktualnymi wytycznymi MZ, GIS i MEN.

 

Ubezpieczenie

Wszyscy uczestnicy, którzy jadą na kolonie i obozy młodzieżowe z Szarpie Travel, są ubezpieczeni przez Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. SIGNAL IDUNA Polska: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na kwotę 15 000 zł. (pobierz pdf)

 

Ogólne warunki uczestnictwa

Wszystkie imprezy turystyczne Szarpie Travel są zgodne z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz opierają się na Ogólnych Warunkach Uczestnictwa, z którymi należy się zapoznać przed podpisaniem umowy. (pobierz pdf)

 

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Biuro Podróży Szarpie Travel


społeczność

certyfikaty