Przed zakupem

Bezpieczeństwo organizacji imprez

Wszystkie imprezy, które organizuje i zamieszcza w swojej ofercie Szarpie Travel są zawsze przygotowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi, pożarowymi, sanitarnymi i innymi. W dwóch ostatnich sezonach kolonijnych dodatkowo obowiązywały wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, które pozwoliły nam na bezpieczną organizację zaplanowanych turnusów w naszym ośrodku Kulka na Mazurach. Kolonie 2022 również odbędą się zgodnie z najbardziej aktualnymi wytycznymi sanitarnymi.

 

Dokumenty

Warunkiem uczestnictwa dziecka w imprezie jest dostarczenie wypełnionej karty kwalifikacyjnej (pobierz pdf) oraz wpisanie do niej poprawnych danych i wszystkich uwag dodatkowych (w szczególności dotyczących zdrowia). Pozwala to zapewnić dzieciom bezpieczne wakacje, co jest dla nas kwestią kluczową.

 

Wyposażenie

Każdy uczestnik imprezy powinien zabrać ze sobą:

• w przypadku wyjazdu zagranicznego: ważny co najmniej 6 miesięcy od ostatniego dnia pobytu paszport lub dowód osobisty oraz ważną legitymację szkolną,

• w przypadku imprez krajowych: ważną legitymację szkolną.

Ze względu na to, że programy naszych imprez są bardzo różnorodne i realizowane zawsze z jak największą intensywnością, dzieci powinny mieć także w swoim wyposażeniu:

• strój kąpielowy i klapki, nakrycie głowy, krem ochronny,

• strój sportowy, w tym sportowe obuwie,

• podręczny plecak, wygodne obuwie na grubej podeszwie (przydatne na piesze wędrówki),

• kieszonkowe na własne wydatki oraz na wydatki programowe, jeżeli są one umieszczone w ofercie.

Dodatkowo w opisie każdej oferty wymieniamy szczegóły wyposażenia dopasowane do konkretnego programu.

Podróż

Realizujemy bezpieczny dzieci transport z wielu miast Polski (m.in. Warszawa, Gdańsk, Poznań, Katowice, Wrocław i in.) do miejsca, w którym organizujemy kolonie i obozy młodzieżowe. Podróż odbywa się pod opieką wychowawcy lub konwojenta. Autokary, którymi przewozimy dzieci na wakacje, mają odpowiedni standard oraz aktualne badania techniczne. W przypadku transportu PKP gwarantujemy rezerwację miejsc w przedziałach, o ile tylko kolej dopuszcza taką możliwość na danej trasie.

W wielu przypadkach realizujemy przejazdy antenowe. Nad ich koordynacją i bezpieczeństwem uczestników podczas przesiadek czuwa konwojent lub wychowawca. Informacje o szczegółach wyjazdu (tzw. agendę wyjazdową) wysyłamy zawsze 4 dni wcześniej na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Miejsce wsiadania należy określić w momencie podpisywania umowy. Na zbiórkę należy przybyć minimum 15 minut przed godziną planowanego odjazdu.

Sposób przewozu uczestników jest zawsze zgodny z aktualnymi wytycznymi MZ, GIS i MEN.

 

Zakwaterowanie

Obiekty, z których korzystamy przy organizacji imprez, spełniają wszystkie wymogi sanitarno-epidemiologiczne oraz mają aktualne zezwolenia Państwowej Straży Pożarnej. Infrastruktura jest przystosowana do realizacji programu obozów młodzieżowych i kolonii. Umożliwia zabawę oraz bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży. Kwaterując uczestników uwzględniamy zawsze aktualne wytyczne sanitarne, mówiące m.in. o maksymalnej liczbie osób w pokoju.

 

Pieniądze i rzeczy wartościowe

Sugerujemy przekazanie po przyjeździe na miejsce wypoczynku pieniędzy i rzeczy wartościowych (aparatów telefonicznych i fotograficznych, nośników muzycznych i gier elektronicznych) wychowawcom. Rzeczy te umieszczone zostaną w bezpiecznych depozytach. Uczestnicy będą mieli do nich w miarę możliwości nieskrępowany dostęp. W przypadku wyjazdów zagranicznych prosimy o zakup w Polsce waluty kraju docelowego. Jeżeli nie będzie to możliwe, postaramy się zapewnić dzieciom dostęp do pobliskiego kantoru na miejscu. Bliższe informacje na temat walut i zalecanych kwot kieszonkowego zawsze podajemy w szczegółach ofert.

 

Regulamin Kolonii i Obozów

Wszystkie kolonie i obozy młodzieżowe organizowane przez Szarpie Travel mają swój regulamin. Jest on odczytywany na początku pobytu. Uczestnicy podpisują oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią oraz zobowiązują do przestrzegania zawartych w nim zasad. Rażące naruszenie regulaminu (np. spożywanie alkoholu, samowolne oddalanie się z miejsca zakwaterowania, sprowadzanie niebezpieczeństwa na uczestników kolonii, inne naruszenie przepisów) może skutkować wydaleniem z imprezy na koszt rodziców.

 

Program, wycieczki fakultatywne

Program kolonii i obozów młodzieżowych jest urozmaicony oraz dostosowany do wieku uczestników. Jest on zawsze starannie realizowany. Dodatkową atrakcją są wycieczki fakultatywne, które odbywają się dla min. 20 osób i są dodatkowo płatne. Szczegóły dotyczące płatności (wycieczki fakultatywne, ewentualne wstępy itp.) zawarte są zawsze przy każdej ofercie Szarpie Travel. Sposób i możliwość realizacji dodatkowych atrakcji są zawsze zgodne z aktualnymi wytycznymi sanitarnymi MZ, GIS i MEN.

 

Wyżywienie

Uczestnikom kolonii i obozów zapewniamy trzy posiłki dziennie oraz drugie śniadanie lub podwieczorek. Pierwszy posiłek w dniu przyjazdu, ostatni w dniu wyjazdu (stosowny do pory dnia). Podczas wycieczek fakultatywnych oraz na drogę powrotną gwarantujemy suchy prowiant. Na naszych obozach najczęściej serwowane są dania przystosowane do ogólnych upodobań kulinarnych dzieci i młodzieży. Wyżywienie podczas przejazdów na imprezy zagraniczne jest szczegółowo opisane w ofercie. Prosimy, aby zwrócić na to szczególną uwagę, przygotowując dziecko do wyjazdu na wakacje. W krajach docelowych korzystamy z lokalnej kuchni.
Organizacja posiłków podczas kolonii i obozów jest zawsze zgodna z aktualnymi wytycznymi MZ, GIS i MEN.

 

Ubezpieczenie

Wszyscy uczestnicy, którzy jadą na kolonie i obozy młodzieżowe z Szarpie Travel, są ubezpieczeni przez Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. SIGNAL IDUNA Polska Obozy krajowe: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na kwotę 5000 zł. (pobierz pdf) Obozy zagraniczne: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na kwotę 10 000 zł oraz kosztów leczenia (KL) na kwotę 200 000 zł. (pobierz pdf)

 

Ogólne warunki uczestnictwa

Wszystkie imprezy turystyczne Szarpie Travel są zgodne z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz opierają się na Ogólnych Warunkach Uczestnictwa, z którymi należy się zapoznać przed podpisaniem umowy. (pobierz pdf)

 

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Biuro Podróży Szarpie Travel


społeczność

certyfikaty