Regulamin Promocji „Zniżka grupowa”

  1. Organizatorem promocji  jest Biuro Podróży Szarpie Travel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Mickiewicza 17/2, Olsztyn, tel. 89 527 47 67, Koncesja Organizatora Turystyki nr 0841.
  2. Z promocji można skorzystać przy zakupie dowolnych imprez z katalogu Lato dla trzech lub więcej osób w ramach jednej rezerwacji.
  3. Niniejsza promocja upoważnia do skorzystania przez każdego uczestnika z 30% rabatu na zakup dodatkowych zajęć fakultatywnych.
  4. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi organizowanymi promocjami. Warunkiem koniecznym skorzystania z promocji jest dopełnienie przez kupującego wszystkich postanowień umowy, w tym terminowe wpłacenie należności za imprezę.
  5. Promocja dotyczy wyłącznie imprez kupowanych bezpośrednio u Organizatora.
  6. Organizator promocji nie wypłaca ekwiwalentu pieniężnego zamiast rabatu na zakup kolonii lub obozu.
  7. Korzystając z promocji kupujący wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
  8. Biuro Podróży Szarpie Travel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku treść zmian zostanie zamieszczona na stronie www.szarpie.pl/promocje

społeczność

certyfikaty