Bezpieczeństwo i Gwarancja

W trosce o naszych Klientów oraz mając na uwadze wypadki losowe, proponujemy wykupienie dodatkowego świadczenia w postaci bezpieczeństwa kosztów rezygnacji.

 

BEZPIECZEŃSTWO KOSZTÓW REZYGNACJI

Rodzicu, gdyby z ważnych udokumentowanych przyczyn Twoje dziecko nie mogło wziąć udziału w wykupionej już imprezie turystycznej, możesz zminimalizować koszty rezygnacji, wykupując uprzednio Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji z Imprezy Turystycznej. Ubezpieczenie to obejmuje m.in. sytuacje takie jak: nagła choroba lub wypadek uczestnika i osoby bliskiej, przestępstwo popełnione przez osoby trzecie na szkodę uczestnika lub osoby bliskiej, utrata dokumentów niezbędnych w podróży itp.
Ubezpieczycielem jest: Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zgodnie z OWU Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje zatwierdzonymi uchwałą nr 48/Z/2018 z 30.08.2018 r. z późniejszymi zmianami. Organizator deklaruje, że ewentualne koszty związane z rezygnacją z imprezy turystycznej w przypadku wykupienia ubezpieczenia od rezygnacji z imprezy turystycznej wyniosą od 0% do maksymalnie 10% ceny imprezy w zależności od terminu rezygnacji:

Koszt odstąpienia od udziału w imprezie turystycznej:

Liczba dni przed rozpoczęciem imprezy W przypadku odstąpienia od umowy potrącana jest na rzecz organizatora opłata (procent ceny imprezy):
  Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa Z Ubezpieczeniem Kosztów Rezygnacji
61 i więcej 7% 0%
60 - 31 20% 0%
30 - 7 40% 7%
6 i mniej 90% 10%

Cena Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji:

Wykupując Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji - dodatkowo otrzymujesz nieodpłatnie od organizatora Gwarancję Niezmienności Ceny.

Oferta Koszt
Kulka 59 zł

GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY

Wykupując Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji otrzymujesz od organizatora nieodpłatnie Gwarancję Niezmienności Ceny.
Zabezpieczasz się przed niespodziewanym wzrostem ceny w przypadku: wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych i podatków, wzrostu kursu walut.
Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji z Imprezy Turystycznej można wykupić najpóźniej do 5 dni od daty zawarcia umowy (lub najpóźniej w dniu zawarcia umowy, jeśli zawierana jest na mniej niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy).

Szczegółowy regulamin do pobrania w formacie PDF (pobierz pdf)

 

społeczność

certyfikaty